Spojená škola Sládkovičovo - Elokované pracovisko - Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola Jelka

Prihlásenie

O Z N A M

 
 

           Rozhodnutím Okresného úradu Trnava č.  OU-TT-2017/023555 sa k 31.08.2017 ruší rozpočtová organizácia Špeciálna základná škola –Speciális Alapiskola, školská 399, 925 23 Jelka (IČO 42286425). Právnym nástupcom zrušenej Špeciálnej základnej školy – Speciális Alapiskola, Školská  399, 925 23 Jelka je od 1.9.2017  Spojená škola, Školská 212, 925 21 Sládkovičovo (IČO 35630027), na ktorú  prechádzajú všetky práva a povinnosti týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, majetku, vrátane súvisiacich práv a záväzkov zrušenej organizácie.

 

Nový kontakt: https://specialnaskolasladkovicovo.edupage.org/